Informacje o przedmiocie

Chemia – informacja o przedmiocie

Nauczyciele chemii w AZSO w Chorzowie:

– mgr Roman Lazar – przewodniczący zespołu przedmiotowego,

– mgr Anna Lazar,

– mgr Marta Nyznar – Zwolińska.

W Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
w Chorzowie na poziomie podstawowym i rozszerzonym program nauczania realizowany jest w oparciu o podręczniki wydawnictwa Nowa Era. Realizację programu dostosowano do obowiązującego w szkole systemu kształcenia i siatki godzin. Na poziomie rozszerzonym uczniowie korzystają również ze zbioru zadań p. Dariusza Witowskiego.

Przedmiot nauczany jest na poziomie podstawowym przez trzy lata, a na poziomie rozszerzonym cztery. Na poziomie podstawowym uczniowie mają jedną godzinę tygodniowo w klasie pierwszej, dwie w klasie drugiej i jedną w klasie trzeciej. Uczniowie realizujący materiał nauczania chemii na poziomie rozszerzonym, uczestniczą w trzech godzinach zajęć tygodniowo w klasie pierwszej i drugiej. W klasie trzeciej i czwartej uczestniczą w dwóch godzinach tygodniowo. Lekcje odbywają się w dwóch pracowniach chemicznych: 402 i 404. Pracownie dysponują licznymi odczynnikami oraz pomocami dydaktycznymi. W pracowniach znajduje się wyposażenie zachowane od początku istnienia budynku tj. z lat 30 ubiegłego wieku. W roku 2010 zostało ono odrestaurowane. Fundatorem renowacji wyposażenia jest mgr inż. Marian Skop.

Uczniowie regularnie osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, przekraczające średni wynik liceów w województwie śląskim.

Regularnie prowadzone są zajęcia Kółka Chemicznego oraz konsultacje dla uczniów. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Śląskim nasi uczniowie realizujący program nauczania na poziomie rozszerzonym mogą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych w pracowniach UŚ.